Daily Archives: 03/05/2019

Tủ hút khí độc esco siêu bền, siêu tiết kiệm, bảo hành.

Tủ hút khí độc esco siêu bền, siêu tiết kiệm, bảo hành.

Sản phẩm tủ hút khí độc esco là sản phẩm hêt sức nổi bật trong phòng thí nghiệm. Được sản xuất theo tiêu chuẩn ASHRAE. Và kiểm tra an toàn theo các tiêu chuẩn an toàn làm việc của ANSI/ASHRAE 110-1995. Tủ hút khí độc có tác dụng bảo vệ người làm và môi trường […]

Tủ hút khí độc Việt Nam sản xuất chất lượng quốc tế.

Tủ hút khí độc Việt Nam sản xuất chất lượng quốc tế.

Tất cả chúng ta đã biết về tác dụng của tủ hút khí độc trong phòng thí nghiệm. Trước kia rất ít phòng thí nghiệm có đủ điều kiện để trang bị đầy đủ các loại thiết bị. Tuy nhiên ngày nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, sự hội nhập quốc […]

error: Content is protected !!