Daily Archives: 15/05/2019

Hướng dẫn sử dụng tủ hút khí độc nhanh chóng, chính xác.

Hướng dẫn sử dụng tủ hút khí độc nhanh chóng, chính xác.

Tủ hút khí độc là thiết bị rất cần thiêt cho công tác thí nghiệm. Nó có tác dụng bảo vệ con người và môi trường phòng thí nghiệm, cũng môi trường bên ngoài. Các phòng thí nghiệm sẽ được đầu tư bàn thí nghiệm, tủ, ghế hiện đại để phục vụ công việc. Nhiệm […]

error: Content is protected !!