Daily Archives: 22/05/2019

Tủ hút khí độc có chậu rửa chất lượng, uy tín, bảo hành.

Tủ hút khí độc có chậu rửa chất lượng, uy tín, bảo hành.

Phòng thí nghiệm là nơi phải sử dụng rất nhiều bàn thí nghiệm, tủ đựng hóa chất, ghế…Tại đây phải sử dụng các loại hóa chất để phục vụ cho công tác thí nghiệm. Vì thế cần phải đầu tư tủ hút khí độc để bảo vệ con người làm việc trong đó. Tủ hút […]

error: Content is protected !!