Daily Archives: 22/06/2019

Bàn thí nghiệm vật lý BTN03 bốn chỗ ngồi giá cạnh tranh.

Bàn thí nghiệm vật lý BTN03 bốn chỗ ngồi giá cạnh tranh.

Với đặc thù là phòng thí nghiệm trong trường học. Bộ môn vật lý, sinh học hóa học đều cần có nơi thí nghiệm. Qua đó giúp cho công tác giảng dạy của giao viên và học tập của học sinh, sinh viên. Vì là dùng cho học sinh, sinh viên lên cần mẫu thiết […]

error: Content is protected !!