Daily Archives: 23/06/2019

Bàn thí nghiệm vật lý BTN02 dùng cho học sinh hai chỗ ngồi.

Bàn thí nghiệm vật lý BTN02 dùng cho học sinh hai chỗ ngồi.

Trong các cấp học trung học và trung học phổ thông. Bộ môn vật lý với rất nhiều hiện tượng khoa học cần được làm thí nghiệm. Qua các thí nghiệm giúp cho các em học sinh hiểu bài rõ hơn. Nắm vững được kiến thức và thấy thoải mái,hào hứng khi làm thí nghiệm. […]

error: Content is protected !!