Daily Archives: 20/07/2019

Cung cấp bàn thí nghiệm tại Hải Phòng uy tín, trách nhiệm.

Cung cấp bàn thí nghiệm tại Hải Phòng uy tín, trách nhiệm.

Hải Phòng là thành phố cảng lớn nhất miền Bắc. Nơi đây kinh tế hết sức phát triển và nhộn nhịp. Các khu chế xuất mọc lên rất nhiều phục vụ phát triển kinh tế biển. Công tác đầu tư cho phòng thí nghiệm phục vụ sản xuất, kinh doanh, giảng dậy và học tập […]

error: Content is protected !!