Daily Archives: 18/10/2021

Bàn thí nghiệm hóa học mẫu BHS03 chất lượng, bền bỉ.

Bàn thí nghiệm hóa học mẫu BHS03 chất lượng, bền bỉ.

Bàn thí nghiệm hóa học BHS03 là mẫu bàn được tạo ra nhằm đào tạo cán bộ giáo viên làm công tác giảng dạy trong các Trung học phổ thông. Trường trung học cơ sở đáp ứng được những yêu cầu của Giáo dục trong thời kỳ công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước. Đây […]

error: Content is protected !!