Bàn thí nghiệm trung tâm CLF-1110

Thông tin sản phẩm bàn thí nghiệm trung tâm CLF-1110

ban-thi-nghiem-CLF_1110

ban-thi-nghiem-CLF_1110

Mã sản phẩm:  CLF_1110

Nước sản xuất: việt Nam

Đơn vị:   Psc

Mô tả chi tiết sản phẩm bàn thí nghiệm trung tâm

Sản phẩm được dùng cho nhiều trung tâm nghiên cứu và nhiều trường học trong và ngoài nước với các mã và thông tin chi tiết dưới đây :

Loại bàn Mã SP

Kích thước

Bàn trung tâm CLF-1110-08

W2550xD1500xH800 / 2100mm

Bàn trung tâm CLF-1110-10

W3150xD1500xH800 / 2100mm

Bàn trung tâm CLF-1110-12

W3750xD1500xH800 / 2100mm

Bàn trung tâm CLF-1110-14

W4350xD1500xH800 / 2100mm