HỘC TỦ CÁC LOẠI

Giới thiệu các sản phẩm hộc, tủ chuyên dùng cho bàn thí nghiệm

Loại bàn Mã SP

Kích thước

ảnh sản phẩm

Hộc di động 4 ngăn kéo CLF-1180

W450 x D540 x H700mm

hoc-ban-TN-1

Hộc di động 3ngăn kéo CLF-1181

W450 x D540 x H700mm

hoc-ban-TN-2

hoc-ban-TN-2

Hộc tủ 2 ngăn kéo, 2 cánh mở CLF-1170

W600 x D540 x H700mm

hoc-ban-TN-3

hoc-ban-TN-3

Hộc tủ 1 ngăn kéo, 1 cánh mở

hoc-ban-TN-4

hoc-ban-TN-4