Tin tức nội thất trường học

Tin tức nội thất trường học

Bàn thí nghiệm loại nào thì chịu được hóa chất mạnh?

Bàn thí nghiệm loại nào thì chịu được hóa chất mạnh?

Giới thiệu về bàn thí nghiệm
Bàn thí nghiệm là một trong những sản phẩm chủ yếu trong phòng thí nghiệm, bàn thí nghiệm quyết định hình dáng cũng như phong cách không gian phòng thí nghiệm vì thế việc chọn bàn thí nghiệm loại nào cho phòng nghiên cứu cũng là một vấn đề quan trọng.

Có rất nhiều bàn thí nghiệm với đa dạng kích cỡ cho khách hàng lựa chọn

Bàn thí nghiệm trung tâm, bàn thí nghiệm …

Continue Reading »